Energieke Ruimte

Energieke Ruimte is een juridisch adviesbureau met expertise op het gehele Nederlandse omgevingsrecht (natuur-, milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht) en heeft tot doel om die expertise in te zetten om de energietransitie van de huidige fossiele energiehuishouding naar een duurzame economische groei te faciliteren, te stimuleren en waar mogelijk te versnellen.

over

Mijn naam is Rutger Schonis. Onder de naam Energieke Ruimte help ik overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij de planvorming, planvoorbereiding en besluitvorming over duurzame ruimtelijke projecten. Met ruim 20 jaar werkervaring, waarvan een aantal jaren in de provinciale en landelijke politiek, lever ik zo een bijdrage aan de duurzame inrichting van Nederland. Mijn motto is "Oplossingen? Altijd!" en met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen help ik complexe besluitvormingsprocessen tot  een goed einde te komen.

Laatste blogs

curriculum vitae

profiel:
Zelfstandig ondernemer met politieke ervaring op provinciaal en landelijk niveau. Ik ben een probleemoplosser die met ruim twintig jaar ervaring in allerlei gebiedsprocessen en ruimtelijke procedures als slogan heeft: “Oplossingen? Altijd!”

Naast ervaring met complexe besluitvormingsprocessen, heb ik een achtergrond als jurist met als specialisatie het omgevingsrecht. Ik heb de afgelopen tien jaar vooral geadviseerd over de ontwikkeling van grote windparken, zonneparken en complexe planopgaven zoals transformatieprojecten en grote gebiedsontwikkelingen.

Ervaring:

Jurist en adviseur

 • Strategisch adviseren over de ruimtelijke procedures en gebiedsprocessen voor overheden, bedrijven en (ideële) organisaties
  Aansturen projectteams, voorzitter van overleg- en klankbordgroepen, budgetbeheer, penvoerder voor de ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen en inpassingsplannen) en vergunningen
 • Mijn juridische expertise is het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) en het algemeen bestuursrecht
 • Projecten waaraan ik werk en heb meegewerkt: Windpark ZE-BRA Reimerswaal, Windpark Blauw Dronten, Windparken Oosterscheldekering, Windpark A16-zone Noord-Brabant, Windpark Zeewolde, Windpark Wieringermeer, Windpark Krammersluizen, Structuurvisie ondergrondse infrastructuur Terneu­zen, Windpark Kreekraksluizen, de Westerschelde Container Terminal (WCT) en de tweede Kerncentrale Borsele.

Lid Tweede Kamer

 • Woordvoering over de dossiers spoor en openbaar vervoer, wegmobiliteit en infrastructuur, havens en maritieme zaken, krimpregio’s en toerisme
 • Lid van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat en bij gelegenheid waarnemend commissievoorzitter
 • Lid van de Parlementaire Ondervragingscommissie ongewenste financiering van moskeeën in Nederland vanuit onvrije landen

Lid Provinciale Staten

 • Voorzitter van de Commissie Integriteit
 • Lid van de Commissie Ruimte
 • Woordvoering over de dossiers ruimte, natuur, milieu, bevolkingskrimp en toerisme
 • Lid van de onderzoekscommissie naar de kostenoverschrijding van de Sloeweg

Loopbaan:

2021-heden zelfstandig ondernemer onder de naam Energieke Ruimte B.V.
2018-2021 lid Tweede Kamer namens D66
2017-2018 zelfstandig ondernemer onder de naam Energieke Ruimte B.V.
2007-2016 jurist/projectleider Rho (voorheen RBOI/Buro Vijn)
2003-2006 senior vergunningverlening DCMR Milieudienst Rijn­mond
1999-2002 milieukundig adviseur Grontmij

 

Arrow up
©2021 Energieke Ruimte - Middelburg | Privacybeleid | Ontwerp & realisatie Buro Cinq